Het Duurzaam Wijkcontract Voorplein-Morichar

Het nieuwe Duurzame Wijkcontract Voorplein-Morichar maakt deel uit van de nieuwe reeks Duurzame Wijkcontracten die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in december 2014 toekende voor de periode 2015-2019.

De geselecteerde perimeter (Bekijk hier de perimeter: Perimeter Voorplein-Morichar) op initiatief van Schepen Cathy Marcus bevoegd voor de Wijkcontracten binnen de RVOHR (Ruimte voor de versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie), dekt  drie belangrijke wijken:

  • Hallepoort
  • Hoog Sint-Gillis
  • Berckmans-Munthof

Met dit nieuwe Duurzame Wijkcontract geeft de gemeente Sint-Gillis te kennen het sociaal gemengd karakter en de interconnectiviteit van Hoog en Laag Sint-Gillis te willen bevorderen.

Drie uitdagingen:

  • Creëren van openbare huisvesting;
  • Ontwikkelen van gemeenschappelijke infrastructuur;
  • De inrichting van openbare ruimten om het milieu en het welzijn in de stedelijke omgeving te verbeteren.

De gemeente zal haar inspanningen ook toespitsen op de toegangspoorten van haar grondgebied, teneinde het toeristische en commerciële aanbod te versterken.

Dit Wijkcontract zal de renovatie van de gebouwen in een geest van eco-constructie een enorme boost geven en gelijktijdig maatschappelijke acties opzetten voor de bewoners in het algemeen en voor de jongeren in het bijzonder (opleiding, hen opnieuw helpen aan een baan).

Maak hieronder kennis met het ontwerpprogramma van het Duurzame Wijkcontract Voorplein-Morichar. Pas einde 2015 zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het ontwerpprogramma valideren, wat maakt dat het nog steeds kan wijzigen.

Vooropgestelde kalender

Januari 2016 Officiële aftrap van het programma voor de herwaardering Voorplein-Morichar.

December 2015 Einde december – Goedkeuring van het programma voor de stedelijke herwaardering.

Oktober 2015

  • 30/10 Het Ontwerpprogramma werd overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • 29/10 Goedkeuring van het Ontwerpprogramma door de Gemeenteraad.
  • 06/10 Overlegcommissie.

September 2015 Openbaar onderzoek.

Augustus 2015 Overhandiging van de gegevens van fase 3 (Ontwerp-basisprogramma).

Mei 2015 Overhandiging van de gegevens betreffende fase 2 (uitdagingen en acties).

April 2015 Overhandiging van de gegevens van fase 1 (DIAGNOSE).

Maart 2015 College voor de toewijzing aan het geselecteerde studiebureau.

Februari 2015 Ontvangst van de offertes van de studiebureaus die voor de verwezenlijking van een herwaarderingsprogramma werden geconsulteerd.

Advertenties